Na vijestima se ovih dana raspravlja  (ne)argumentirano o najnovijem Bandićevom ispadu, odnosno, nametanju odluke kojom se majke s troje i više djece, a koje barem jedno još ne ide u školu, dobivaju status odgojiteljice i puno plaću po hrvatskom prosjeku.

Ova mjera je, naravno, razveselila majke koje su kod kuće na porodiljnom, ili koje rade kod privatnika za minimalac. U široj slici gledano, ovo je mjera koja ima svojih pozitivnih strana, npr, nezaposlene majke, a koje više ne primaju porodiljnu naknadu, mogu dobiti sredstva s kojima će lakše osigurati djeci hranu, odjeću i zadovoljiti osnovne potrebe. No, Bandić, šerif kakav je, povlači ovaj potez proračunato netom prije izbora kako bi osigurao da dobije glasove majki i očeva koji će mu noge ljubiti jer im je eto omogućio da sjede kod kuće i primaju plaću za koju je većina ljudi studirala i radi 8-10 sati dnevno, a koji će na izbore izaći s tim friškim obožavanjem, s nedovoljno vremena prije izbora kako bi se informirali o skrivenim posljedicama i stvarnoj dugoročnoj održivosti te mjere.

PROBLEMI I KONTROVERZE KOJI DOLAZE U PAKETU S ODLUKOM

  1. Ovo je ODLUKA, a ne ZAKON. Dakle, nakon izbora, dan, dva ili godinu, odjednom će, “nečekivano”, Grad ostati bez sredstava. Majke koje su sada kod kuće, a nezaposlene, neće izgubiti puno, osim što su možda mogle naći posao, a nisu jer ga nisu tražile u periodu u kojem ih je Banditić obasipao novcima poreznih obveznika, no majke koje će se odlučiti na davanje otkaza isključivo kako bi mogle iskoristiti ovu mjeru (jer rade za minimalac, a ovo je svakako puno veći iznos), u trenutku kada se ta mjera ukine (a hoće, kao i sve populističke predizborne mjere do sada), ostat će na burzi, bez ikakvih primanja, s djecom koja ne možda neće više uspjeti dobiti mjesto u vrtiću. A ako ta mjera nekim čudom i opstane, gdje su te majke za 10 – 15 godina? Žene od 35+ s desetljećem propuha u radnoj knjižici. Koji poslodavac će ti dati prednost pred nekim tko je na tržištu rada cijelo to vrijeme? Od čega planiraš živjeti?
  2.  Banditić podupire majke da ispisuju svoju djecu iz vrtića. Ovo je potez o kojem se ne bi trebalo previše lamentirati jer bi njegova važnost trebala biti očita svakom roditelju, no nažalost, mislim da će roditelji koji će žarko željeti dobivati novce za to što su im djeca kod kuće po cijele dane najmanje razmišljati o tome što dijete gubi nepohađanjem kolektiva. Koliko je roditelja svjesno da dijete neće niti upola razvijati sve kompetencije dok je kod kuće s mamom, i da kava s mamom koja ima dijete iste dobi ili igra u parku nije niti blizu toliko kvalitetna?  Jeste li svjesni, roditelji, da vaše dijete u vrtiću razvija socijalne vještine i rješavanje konflikata na pedagoški način? Da razvija svijest o sebi i poštivanje drugih, emocionalnu inteligenciju i prepoznavanje i razumijevanje vlastitih i tuđih osjećaja? Da razvija govor, rječnik, matematiku, prepoznavanje slova i brojeva i općenito razvoj predčitalačkih vještina, da svladava pričanje priča, uživa u zajedničkoj slobodnoj i voođenoj igri i aktivnostima, stvaranju sa svojim vršnjacima? Da sklapa prijateljstva i da je izloženo novim idejama, informacijama i vještinama? A to je samo vrh ledenog brijega. Naravno da bi svaka majka mogla mnogo tih aktivnosti provoditi kod kuće s djecom, no, budimo realni, neće. Neće jer joj to ipak nije struka niti posao, i premda želi najbolje za svoje dijete,  neće izrađivati didaktičke igračke redovito, neće osam sati voditi aktivnosti kojima je svrha i cilj razvijati sve te kompetencije kod djece, nego će usput kuhati, peglati, prati, čistiti, ići na kave, pričati na mobitel… Dakle, bit će plaćena kao odgojiteljica, a i više, uzevši u obzir plaće u većini privatnih vrtića, a neće raditi niti desetinu tog posla.Slikoviti prikaz prednosti cjelodnevnog boravka u vrtiću.        fdk_eng i fdk_eng
  3. Majke će biti ODGOJITELJICE, ali neće raditi posao odgojiteljice. Kao što sam gore spomenula, majke dobivaju status kao i osobe koje su studirale i učile, čitale i svladavale mnogobrojne knjige o odgoju i komunikaciji s djecom, te, ono najvažnije, provode svoj radni dan skrbeći o 20+ tuđe djece. Hoće li majke odgojiteljice morati, kao odgojiteljice, voditi pedagošku dokumentaciju? Hoće li raditi razvojne mape svoje djece? Hoće li ići na usavršavanja barem jednog godišnje? Hoće li biti kazneno odgovorne ukoliko dođe do propusta? Hoće li im se smanjiti plaća dok su na bolovanju?
  4. Zašto biti kod kuće do djetetove 15. godine života? Na ovo sam kompletno bez riječi. Kako su žene do sada mogle imati djecu i raditi, a današnje žene, ako je vjerovati Bandiću, to jednostavno ne mogu?
  5. Ako ja sada radim i iz mojih doprinosa, poreza, prireza, poreza na prirez, prireza na porez, poreza na porez poreza prireza na porez na prireza, plaćam tu vašu mjeru da 15 godina sjedite kod kuće, tko će plaćati moju mirovinu? Jer, moji novci odlaze na “status majke odgojiteljice”, a ona nema doprinosa koji bi išli u budžet za moju mirovinu,
  6. Zašto nisu majkama dali status Majke, te omogućili benefite kako bi im olakšali odgoj i brigu o djeci? Zašto nisu majkama, očevima, svima, omogućili poslove od kojih mogu dostojanstveno živjeti? Ovdje se našao čovjek koji o odgoju djece ne zna apsolutno ništa, a još manje o poslu skrbi i odgoja 20+ tuđe djece. Majka kao majka je nezamjenjiva i ne treba joj drugi status – biti majka je dovoljna i samodostatna odgovornost sama po sebi. Ali ova mjera majkama samo omogućava da dijete izvuku iz kolektiva i sjede kod kuće, umjesto da se im se, ako se već želi podržati natalitet i pomoći socijalno ugroženima, omoguće razne edukacije i osposobi ih za posao, odnosno, nađe im posao. Ako je problem skupljanje djece iz vrtića i briga o njima do povratka roditelja s posla, neka im onda  Grad financira dadilju. Samo kod nas šerif može donijeti odluke koje podržavaju nezaposlenost. I ne, biti kod kuće s djecom 15 godina nije posao. Potrebno je biti s djecom kod kuće dok su mala, no, ovo je travestija. Šamar svim odgojiteljicama, a i majkama koje imaju posao i obitelj i ne računaju na socijalu s državne grbače. Znate kako kažu, daj čovjeku ribu, nahranio si ga za jedan dan. Nauči ga pecati, nahranio si ga za cijeli život. E pa, drage majke, vi ćete ipak dobiti ribu, i to ribu koju će platiti majke koje su rodile djecu svjesne svih otežavajućih faktora, ali koje se i dalje bore i rade. Ne osuđujem – kad bih znala da je ova mjera koja će držati vodu, vjerojatno bih i ja dala otkaz i sjedila kod kuće s djecom za novce za koje netko drugi radi po cijele dane, jer, koga briga za to što je najbolje za dijete? (i ne, nije najbolje za dijete da nije ni u kakvom kolektivu do osnovne škole, a ako vam nije baš jasno zašto, sigurna sam da će vam svaki pedagog i psiholog u školi i vrtiću to lijepo elaborirati. )
  7. Ako se iz proračuna troške novci za ovu mjeru, iz koje druge mjere će se ti novci povući? Kad otvoriš jednu pipu, koliko drugih ćeš zatvoriti?
  8. Zašto je uvjet za rad u vrtiću diploma? Zašto se studij predškoslkog odgoja povećao na petogodišnji, ako je za status odgojiteljice dovoljno samo imati troje djece? Zašto moramo studirati da bismo radile u vrtiću?Moja topla preporuka, drage majke, jest da se INFORMIRATE i razgovarate sa stručnjacima prije nego što se odlučite na drastične poteze, jer novci ipak ne vrijede da se dijete izvuče iz kolektiva, niti da vi za deset godina niste nikome poželjna radna snaga.

 

Please follow and like us:
0